Η Εταιρεία

Η KC Properties δραστηριοποιείται στον χώρο της εκμετάλλευσης ακινήτων από το 2008.

Ισολογισμοί

Isologismos Ισολογισμός 2013

Επικοινωνία

KC PROPERTIES ΧΡ. ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Βασ. Γεωργίου 16 & Γρίβα
15233, Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6858218